Polityka prywatności

Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania przeze mnie danych osobowych w tym zawiera on informacje dotyczące posługiwania się również plikami cookie.

1. DEFINICJE:

1.1  Administrator – Administrator danych to podmiot, który realizuje określone cele przetwarzania danych. O szczegółach przetwarzania danych informuję zawsze podczas ich zbierania np. w umowach, które z Tobą zawieram lub na przykład ogłoszeniach;

Administratorem Danych Osobowych wdrażającym niniejszą Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych jest Kinga Bednarz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Glow Atelier by Kinga Bednarz z siedzibą przy ul. ul. Zamkowa 2/1, 35-032 Rzeszów, NIP 8133829523, REGON 385141713;

1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności, zawierająca informacje o przetwarzaniu Danych osobowych oraz używaniu plików cookie i podobnych technologii śledzących w ramach Serwisu.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

1.6. Strona internetowa/Strony internetowe – strona internetowa prowadzona przez Administratora w domenie www.kingabednarz.pl dostępna za pośrednictwem przeglądarek internetowych.

1.7. Sklep internetowy – sklep internetowy kingabednarz.pl prowadzony przez Administratora pod adresem www.kingabednarz.pl

1.8. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę internetową/sklep internetowy lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

1.7. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony internetowej.

2. INFORMACJE O PRYWATNOŚCI:

2.1. W związku z korzystaniem przez Ciebie z mojej strony internetowej zbieram dane oraz informacje o Twojej aktywności. W tym zakresie jestem administratorem Twoich Danych osobowych i przywiązuję dużą wagę do ich odpowiedniej ochrony. Dbam o to, aby prowadzone przeze mnie procesy przetwarzania danych były zgodne z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z RODO. Moim celem jest umożliwienie Ci uzyskania pełnej informacji w zakresie przetwarzania przeze mnie Twoich Danych osobowych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Ci skorzystać z przysługujących uprawnień. Poniżej przedstawiam informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzam Twoje Dane osobowe.

2.2. Przetwarzam Twoje Dane osobowe zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe.

2.3. Niniejsza Informacja o prywatności dotyczy również treści marketingowych, w tym ofert i usług mojej firmy, które ja (lub usługodawca działający w moim imieniu) wyświetlamy na zewnętrznych stronach internetowych, platformach i w aplikacjach w oparciu o informacje na temat Twojego korzystania z danej witryny. Te zewnętrzne strony internetowe zawierają na ogół własną Informację o prywatności oraz własne Zasady i warunki korzystania. Zachęcamy do ich przeczytania przed korzystaniem z tych stron.

3. ZAWSZE MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM, CZYLI ZE MNĄ, JAK TO ZROBIĆ?

3.1. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem przeze mnie Twoich Danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw napisz bezpośrednio do mnie na adres e-mail: (jaki adres email do kontaktu)

4. W JAKI SPOSÓB POZYSKUJĘ TWOJE DANE OSOBOWE?

4.1. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które można wykorzystać do pośredniej lub bezpośredniej identyfikacji konkretnej osoby. Definicja ta obejmuje dane osobowe zbierane w trybie online za pośrednictwem mojej Strony internetowej oraz stron firmowych na platformach zewnętrznych.

4.2. Podczas kontaktu z mną możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Administratorzy danych mogą udostępniać sobie i innym spółkom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Administratorem Twoje dane osobowe i wykorzystywać je w sposób zgodny z niniejszą Informacją o prywatności. Mogę również łączyć je z innymi informacjami, w celu ulepszenia moich treści.

4.3. Gromadzę dane osobowe z różnych źródeł. Są to:

Dane osobowe przekazywane bezpośrednio. Gromadzę dane o tym, w jaki sposób korzystasz z mojej strony np. informacje o rodzajach treści, które oglądasz lub którymi się zajmujesz, oraz częstotliwość i czas trwania Twoich działań.

Dane osobowe, które gromadzę automatycznie. Otrzymuję również i przechowuję określone rodzaje danych osobowych za każdym razem, gdy kontaktujesz się z nami online. Na przykład używam plików cookie i technologii śledzenia w celu uzyskania danych osobowych, gdy przeglądarka internetowa uzyskuje dostęp do mojej strony internetowej i innych treści dostarczanych na innych stronach internetowych. Dane osobowe są również gromadzone podczas wyszukiwania, publikowania postów. Przykłady rodzajów danych osobowych, które gromadzę, obejmują; adres IP, identyfikator urządzenia, dane o lokalizacji, informacje o komputerze i połączeniu, takie jak typ i wersja przeglądarki, ustawienie strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny.

5. CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Do Ciebie należy decyzja, czy i jakie Dane osobowe mi podasz – nie jest to obowiązkowe. Pamiętaj jednak, że w niektórych przypadkach podanie Danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji oferowanych przeze mnie usług lub warunkuje zawarcie i wykonanie umowy (np. w Sklepie internetowym);

6. JAK PRZETWARZAM TWOJE DANE OSOBOWE?

6.1. O wszystkich celach przetwarzania danych zbieranych w konkretnym przypadku i o właściwych podstawach prawnych, informuję zawsze podczas ich zbierania np. w umowach, które zawieramy, kiedy kupujesz ode mnie dany przedmiot lub usługę,

6.2. Co do zasady, wykorzystuję dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

a) w przypadku użytkowników mojej strony internetowej:

dla celów statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony internetowej, ułatwienia korzystania z serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego – w tych celach przetwarzam dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na stronie internetowej (np. odwiedzane strony i poszczególnych podstron, jak długo trwała wizyta na stronie, dane dotyczące historii wyszukiwania, adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego) – podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki w zakresie używania plików cookie,

w celu analizowania zachowań na stronie internetowej (profilowania) w celu realizacji własnych działań marketingowych, tj. zapewnienia Ci spersonalizowanych reklam i komunikatów na stronie internetowej (tzn., aby reklamy oraz komunikaty na stronie internetowej były dopasowane do Twoich zainteresowań i preferencji) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażona poprzez ustawienia w zakresie używania plików cookie,

w celu analizowania zachowań na stronie internetowej w zakresie oglądanych produktów, zainteresowań użytkownika moją ofertą, w celu budowania profilu klienta i analizy jego zachowań – podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (rozumiany jako prowadzenie statystyk i weryfikacja wykorzystywania strony internetowej przez użytkownika w zakresie zainteresowań oraz zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). b) w celu udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące konkretnej oferty – podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda potencjalnego klienta (zamówienie oferty; art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b) przekazywanie ofert dotyczących Administratora – podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na otrzymanie takich ofert w formie elektronicznej lub telefonicznej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

c) w przypadku realizacji zawartych umów, dotyczących nabycia moich produktów i usług:

konieczność realizacji umowy lub konieczność przetwarzania danych osobowych przed jej zawarciem, na żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także

realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie: podatków, archiwizacji dokumentacji, jak też

prawnie uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumiane jako: dochodzenie, obrona lub ustalenie roszczeń, dochodzenie zaległych należności, bieżące kontakty w sprawie umowy, wyjaśnianie ewentualnych sporów, utrzymanie relacji biznesowych, właściwa identyfikacja osób kontaktowych lub reprezentantów moich klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników,

d) rekrutacja – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę – realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ewentualnie art. 9 ust. 2 lit. b RODO), zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ewentualnie art. 9 ust. 2 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumiany jako weryfikacja kwalifikacji i umiejętności kandydatów do pracy w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, na które jest prowadzona rekrutacja,

w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. konieczność realizacji umowy lub konieczność przetwarzania danych osobowych przed jej zawarciem, na żądanie, zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ewentualnie art. 9 ust. 2 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumiany jako weryfikacja kwalifikacji i umiejętności kandydatów do pracy w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, na które jest prowadzona rekrutacja,

e) zatrudnienie, czyli realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i wykonanie obowiązków ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa (dot. prawa pracy, ubezpieczeń, podatków, archiwizacji dokumentacji pracowniczej; art. 6 ust. 1 lit c RODO i art. 9 ust. 2 lit b RODO), jak również prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumiane jako umożliwienie Administratorowi kontaktów w sprawach służbowych z właściwą osobą (gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania powierzanych zadań), g) współpraca w oparciu o umowę inną niż umowa o pracę (np. w oparciu o umowę o dzieło, umowę zlecenia):

konieczność realizacji umowy lub konieczność przetwarzania danych osobowych przed jej zawarciem, na żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie: ubezpieczeń, podatków, archiwizacji dokumentacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumiane jako umożliwienie Administratorowi kontaktów w sprawach służbowych z właściwą osobą (gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania powierzanych zadań), h) bieżące kontakty z reprezentantami, osobami kontaktowymi wytypowanymi do kontaktu lub osobami, które same się z nami kontaktują – podstawą przetwarzania danych osobowych są prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) rozumiane jako przyjęcie zapytania do realizacji i udzielenie na nie odpowiedzi, a także prowadzenie bieżącego kontaktu,

6.3. Zapewniam możliwość skontaktowania się ze mną za pośrednictwem mojego adresu email, gdzie podajesz mi swój email niezbędny do nawiązania z Tobą kontaktu i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Podanie tych danych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania.

6.4. Przeglądanie mojego Sklepu internetowego:

6.4.1. dane wszystkich podmiotów korzystających z Sklepu internetowego (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w moim Sklepie internetowym) przetwarzane są przez Administratora w jednym bądź kilku następujących celach:

świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści zamieszczonych w Sklepie internetowym, udostępniania formularzy kontaktowych – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie internetowym – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

obsługi reklamacji – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;

marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na dostosowaniu wyświetlanej treści reklamowej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

6.4.2. Rejestracja w moim Sklepie internetowym:

Użytkownicy, dokonujący rejestracji w Sklepie internetowym poprzez założenie Konta klienta, proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia oraz obsługi konta. Aby ułatwić sobie składanie zamówienia Użytkownik może podać dodatkowe dane i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie. Dodatkowe dane można w każdym czasie zmienić lub usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Dane osobowe podane administratorowi są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:

świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie internetowym – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;

marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności sprzedawców, korzystających z usługi Marketplace – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

6.4.3. Składanie zamówienia

Złożenie zamówienia (oferty zakupu towaru) przez Użytkownika w Sklepie internetowym wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji oraz dostarczenia zamówionego przez niego towaru, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne i pozostaje bez wpływu na realizację zamówienia.

Dane osobowe są przetwarzane w ramach składania zamówienia w Sklepie internetowym i przetwarzane są w jednym bądź kilku poniższych celach:

– realizacji złożonego zamówienia – podstawa prawna przetwarzania:

– w zakresie danych obowiązkowych – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz   w zakresie danych podanych fakultatywnie – zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

– realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawna przetwarzania – obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji, mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

– ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;

6.4.4. Formularz kontaktowy

w Sklepie Internetowym Administratora istnieje możliwość skontaktowania się z nim przy użyciu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza. Podanie niewymaganych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe podane Administratorowi w formularzu kontaktowym są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:

–  identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu doskonalenia jego funkcjonalności oraz działań Administratora

6.5. Działania Marketingowe:

6.5.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, czego podstawę prawną stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Działania te mogą polegać w szczególności na:

wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;

prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie.

6.5.2. Reklama kontekstowa. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6.5.3. Reklama behawioralna Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookie oraz wyłączenie obsługi cookie w ustawieniach przeglądarki. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

6.5.4. Marketing bezpośredni. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu przesyłania mu takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

7. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Prowadzę strony profilowe na:

Facebooku:

Instagramie:

Tik Toku

co może wiązać się z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, gdy odwiedzasz wskazane profile, strony i kanały, bądź wchodzisz w interakcje z tymi profilami, stronami i kanałami (polubienia, subskrypcje, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeżeli odwiedzasz moje profile społecznościowe na portalach typu Facebook, Instagram, TikTok gromadzone są dane dotyczące Twojej aktywności na tym profilu, w tym polubień, przesyłanych wiadomości, treści komentarzy i postów zamieszczanych na tym profilu. Pamiętaj, że jako użytkownicy portalu społecznościowego i Ty i ja jesteśmy związani także polityką prywatności i regulaminami zaakceptowanymi w ramach tego portalu społecznościowego. Dane związane z Twoją aktywnością w ramach prowadzonych przeze mnie profili na portalach społecznościowych będą przechowywane, dopóki ich nie usuniesz albo nie zostaną usunięte przeze mnie albo właściciela danego portalu społecznościowego. Pamiętaj, że jako użytkownik każdego z portali społecznościowych, gdzie mam swój profil, możesz także zarządzać swoim kontem i zamieszczanymi treściami zgodnie z regulacjami tego portalu społecznościowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla świadczenia określonej usług

8. INFORMACJE O KORZYSTANIU Z PLIKÓW „COOKIE”

CZYM SĄ PLIKI COOKIE?

8.1. Pliki cookie (inaczej „cookie”) to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Serwisu – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin

Użytkownika i dokonywanych przez niego czynności. Stosowane przeze mnie pliki cookie są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować działanie Serwisu indywidualnie do każdego Użytkownika.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES WYKORZYSTYWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

8.2. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:

8.2.1. Wymagane pliki cookie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Dzięki tym plikom Administrator może zapewnić prowadzenie w bezpieczny sposób takich działań, jak np. realizacja zamówienia Użytkownika, „zapamiętanie” zalogowanego Użytkownika w Serwisie po przejściu na inną stronę lub automatyczne uzupełnienie danych adresowych podczas zakupów. Blokada tych plików cookie w przeglądarce Użytkownika może skutkować nieprawidłowym działaniem Serwisu. Te pliki cookie są wymagane i nie jest możliwe ich dezaktywowanie.

Szczegółowe cele wykorzystania technicznych plików cookie:

a) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;

b) realizacja procesów niezbędnych dla zapewnienia pełnej funkcjonalności Serwisu, w tym

m.in.:

dostosowanie zawartości Serwisu w celu zapewnienia Użytkownikowi możliwości pełnego wykorzystania udostępnionych funkcjonalności oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić mu stronę internetową;

poprawna obsługa programu „Poleć znajomemu”, w szczególności umożliwienie weryfikacji źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu, umożliwienie korzystania w Serwisie z funkcji „Schowek” i „Koszyk”.

8.2.2. Analityczne pliki cookie wykorzystywane są przez Administratora zarówno do analizy zachowań Użytkowników w Serwisie dla celów biznesowych, jak również pozwalają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu. Pozwala to zidentyfikować, które funkcjonalności wymagają poprawy lub aktualizacji. Informacje pozyskiwane przez Administratora za pośrednictwem analitycznych plików cookie są anonimowe – na ich podstawie Administrator nie jest w stanie zidentyfikować Użytkownika, od którego zostały pozyskane informacje.

8.2.3. Pliki cookie służące personalizacji pozwalają na analizę zachowań Użytkowników w Serwisie oraz ich preferencji zakupowych, co pozwala przekazywać Użytkownikom spersonalizowane podpowiedzi produktów, dokonywać zmian w obrębie funkcjonalności Serwisu oraz zamieszczać sponsorowane treści. Dane pozyskane za pośrednictwem tego rodzaju plików cookie mogą być także wykorzystywane do ulepszania istniejących systemów i oprogramowania

oraz opracowywania nowych rozwiązań i funkcjonalności.

8.2.4. Reklamowe pliki cookie pozwalają Administratorowi dostosować wyświetlane reklamy do preferencji i zainteresowań Użytkowników tj. kierować do Użytkowników tzw. reklamę behawioralną. Z ich pomocą podmioty współpracujące z Administratorem, takie jak operatorzy serwisów Facebook czy Instagram, będą w stanie odpowiednio dopasować wyświetlane treści reklamowe, tak aby były dostosowane do preferencji Użytkownika.

OKRES PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIES

8.3. Opisane powyżej pliki cookies można podzielić na dwa rodzaje z uwagi na okres ich przechowywania:

8.3.1. Sesyjne pliki cookie są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia.

8.3.2. Stałe pliki cookie są przechowywane na Urządzeniu do momentu ich skasowania.

Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Jeżeli Użytkownik nie usunie stałych plików cookie ze swojego Urządzenia, będą one przechowywane przez okres do 60 dni od ich wprowadzenia.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES W SERWISIE

8.4. Do poprawnego działania Serwisu konieczne są wyłącznie wymagane pliki cookie. W zakresie pozostałych rodzajów plików cookie możesz wyrazić zgodę na ich stosowanie, ale nie jest to obowiązkowe. Możesz zarządzać zakresem korzystania przeze mnie z plików cookie analitycznych, służących personalizacji i reklamowych, poprzez wyrażenie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie. Masz możliwość zarządzania zgodami na poszczególne rodzaje plików cookie w dowolnym czasie za pomocą udostępnionego przeze mnie panelu. Wywołanie panelu jest możliwe poprzez zakładkę „Twoje cookie” umieszczoną w stopce Serwisu.

GOOGLE ANALYTICS

8.5. Google Analytics Jeśli przy pierwszym wejściu na moją stronę internetową zaakceptujesz stosowanie przeze mnie wydajnościowych plików cookie, na mojej stronie internetowej przy pomocy plików cookie Google Analytics, usługi służącej do analizy stron internetowych, zostaną zapisane informacje o Twoich odwiedzinach w tej witrynie. Informacje te są przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Uruchomiliśmy na mojej stronie internetowej opcję anonimizacji adresów IP. Twój adres zostanie skrócony przez Google na poziomie państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa-sygnatariusza na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W moim imieniu Google użyje ww. informacji do analizy korzystania z witryny, kompilacji raportów aktywności w witrynie i wykonywania dalszych usług na rzecz operatora witryny w związku z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP wysłany z Twojej przeglądarki w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi posiadanymi przez Google. Jeśli zmienisz zdanie i nie będziesz chciał, aby pliki cookie były w dalszym ciągu zapisywane, wystarczy dokonać zmiany odpowiednich ustawień klikając przycisk „Ustawienia plików cookie”, który znajduje się w stopce mojej strony internetowej lub wskutek usunięcia plików cookie za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki internetowej (szczegóły niżej).

INNE TECHNOLOGIE

8.6. Inne technologie W moim serwisie mogę wykorzystywać także inne technologie, w tym sygnalizatory sieciowe (web beacons) i JavaScript, które w niektórych przypadkach współpracują wraz z plikami cookie i innymi środkami z moją witryną, aby umożliwić identyfikację Twojego urządzenia, a także Pixel FB (dodatek analityczny, który umożliwia mi monitorowanie Twoich działań w sklepie. Dzięki niemu poznaję Twoje zachowania oraz preferencje. Pozwala mi również mierzyć skuteczność reklam. Jest również niezbędny do skutecznego remarketingu) Hojar (umożliwia mi w jaki sposób wchodzisz w reakcję z moją Stroną internetową oraz sklepem, umożliwia mi także rejestrację danych użytkowników w oparciu o obszary ich zainteresowań), Tag Manager. Te inne technologie pozwalają uaktywnić określone funkcje na mojej stronie. Mogę także korzystać z określonych technologii w celu określenia czy wiadomość e-mail, którą Ci wysłaliśmy została otwarta lub czy link w niej umieszczony został przez Ciebie kliknięty.

9. KOMU BĘDĘ PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

9.1. Administrator ujawnia dane osobowe wyłącznie upoważnionym pracownikom i współpracownikom oraz następującym kategoriom odbiorców:

organom uprawnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organom kontrolującym, komornikom, Policji),

podmiotom uprawnionym, gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy (np. udostępnienie danych do banku w związku z dokonywanymi przelewami w celu rozliczeń, udostępnienie danych do kancelarii notarialnej podczas zawierania umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego),

podmiotom uprawnionym, gdy jest to niezbędne do prawidłowej realizacji postępowań (np. ujawnienie danych pełnomocnikom lub w sądzie w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej),

podmiotom uprawnionym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, czyli dostawcom usług upoważnionym przeze mnie do dostępu do danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconej usługi (np. usługi wsparcia związane z utrzymaniem infrastruktury lub systemów IT, utrzymania stron internetowych, usuwania usterek ujawniających się na nieruchomościach). Moi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W związku z korzystaniem z usługi Google Analytics dane osobowe są przekazywane poza terytorium EOG (do Stanów Zjednoczonych Ameryki). W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG moi dostawcy są zobowiązani do zagwarantowania odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Informacje dotyczące przekazywania danych przez Google znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=p

9.2. Jeśli przekażemy Dane osobowe poza EOG, zadbamy o to, aby dane te były chronione w ten sam sposób, jak w EOG.

Zastosuję jedno z następujących zabezpieczeń:

Transfer do kraju nienależącego do EOG, którego ustawodawstwo dotyczące prywatności zapewnia poziom ochrony Danych osobowych na takim samym poziomie, co w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

Zawarcie umowy z zagranicznym podmiotem zewnętrznym, według której będzie on musiał chronić dane osobowe zgodnie z tymi samymi standardami, co w EOG; lub

Transfer danych osobowych do organizacji będących częścią szczegółowych umów dotyczących transgranicznego przesyłania danych z Unią Europejską (np. Tarcza prywatności (Privacy Shield), ramy określające standardy prywatności dla danych przesyłanych między Stanami Zjednoczonymi a krajami europejskimi oraz inne podobne ramy prawne).

10. JAK DŁUGO BĘDZĘ PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

10.1. Okres przetwarzania danych przeze mnie Twoich danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

10.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

10.3. Będę aktywnie sprawdzać dane osobowe, które przechowuję i bezpiecznie je usuwać lub w niektórych przypadkach anonimizować, gdy nie będzie już potrzeby prawnej, biznesowej lub konsumenckiej, aby je przechowywać.

11. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

11.1. W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich Danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

prawo do informacji o przetwarzaniu Danych osobowych – na tej podstawie

Administrator przekazuje Ci informację o przetwarzaniu Twoich Danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;

prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje Ci

kopię przetwarzanych przez niego Twoich Danych osobowych;

prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne

niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

prawo do usunięcia danych – na tej podstawie możesz żądać usunięcia

danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania

Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Twoich Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziłaś/eś zgodę, oraz przechowywania danych, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji – lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane

są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez Ciebie, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również Twojej;

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych –

możesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – możesz w

każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu Twoich Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej

przez Ciebie zgody, masz prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych

narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, możesz złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce Twojego zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

12. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

12.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

12.2. Będziemy aktualizować niniejszą Informację o prywatności, gdy będzie to konieczne. Gdy opublikujemy zmiany w tym oświadczeniu, zmienimy również datę ostatniej aktualizacji. Będziemy również przechowywać wcześniejsze wersje niniejszej Informacji o prywatności w archiwum.

Nie ograniczmy Twoich praw w ramach niniejszej Informacji o prywatności bez Twojej zgody

Regulamin sklepu internetowego

§1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa warunki umów w zakresie dostarczania towarów, a także produktów i usług cyfrowych, w tym Newslettera, w szczególności prawa i obowiązki stron umowy tj. Sprzedawcy i Klienta lub Użytkownika newslettera.
 2. Każdy Klient i Użytkownik newslettera jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

§2 Definicje

Użyte definicje należy rozumieć następująco:

1.1  Administrator – Administrator danych to podmiot, który realizuje określone cele przetwarzania danych. O szczegółach przetwarzania danych informuję zawsze podczas ich zbierania np. w umowach, które z Tobą zawieram lub na przykład ogłoszeniach;

 

Administratorem Danych Osobowych wdrażającym niniejszą Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych jest Kinga Bednarz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Glow Atelier by Kinga Bednarz z siedzibą przy ul. ul. Hetmańska 73/49, 35-032 Rzeszów, NIP 8133829523, REGON 385141713;

 

 

1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;

 

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności, zawierająca informacje o przetwarzaniu Danych osobowych oraz używaniu plików cookie i podobnych technologii śledzących w ramach Serwisu.

 

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

1.5. Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

 

1.6. Strona internetowa/Strony internetowe – strona internetowa prowadzona przez Administratora w domenie www.kingabednarz.pl dostępna za pośrednictwem przeglądarek internetowych.

 

1.7. Sklep internetowy – sklep internetowy merlin.pl prowadzony przez Administratora pod adresem www.kingabednarz.pl

 

1.8. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę internetową/sklep internetowy lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

1.7. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony internetowej.

§3 Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@kingabednarz.pl
  • a także telefonicznie pod numerem: +48 570 457 483 w godz. 10 – 18 w dni robocze.
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Santander Bank Polska: 29 1090 2750 0000 0001 4404 0569

§4 Środowisko cyfrowe Klienta

 1. Do korzystania ze Strony internetowej i Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień i korzystania z Produktów, Usług niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, umożliwiające przeglądanie stron internetowych,
  • przeglądarka plików pdf, word, excel,
  • aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
  • w przypadku niektórych Produktów cyfrowych oraz usług (np. webinarów na żywo,  konsultacji online) może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Zoom lub innych aplikacji do webinarów i spotkań online), o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej.
 2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do Strony internetowej i Sklepu oraz korzystanie z Produktów i Usług cyfrowych a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, w tym Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem używanym przez Klienta.

§5 Newsletter oraz pozostałe nieodpłatne treści i usługi cyfrowe

 1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej i Sklepu dostarcza płatne Produkty cyfrowe a także nieodpłatne Produkty (treści) cyfrowe i Usługi cyfrowe.
 2. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne Produkty i Usługi cyfrowe:
  • umożliwienie Klientowi przeglądania treści oraz asortymentu na Stronie internetowej i Sklepie oraz korzystania z wyszukiwarki treści (usługa cyfrowa),
 1. umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie bez rejestracji (usługa cyfrowa),
  • utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie (usługa cyfrowa),
  • dostarczanie Newslettera.
 1. W celu otrzymywania Newslettera należy podjąć następujące kroki:
  • wypełnić formularz zapisu na Newsletter;
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu wysyłki Newslettera obejmującego marketing bezpośredni produktów i usług cyfrowych Sprzedawcy;
  • zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego warunki oraz dokonać zapisu, klikając przycisk.
 2. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie oraz Umowa o dostarczanie Newslettera są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziane w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie można rozwiązać, usuwając Konto po zalogowaniu się do Konta, a Umowę o dostarczanie Newslettera poprzez wypisanie się wg instrukcji zawartej w każdym Newsletterze. Każdą z umów Klient może również rozwiązać, wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email lub pisemnie na adres podany w §3 Regulaminu.

§6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 2. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji lub oznaczyć odpowiedni checkbox w Formularzu zamówienia.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto, korzystając z funkcjonalności Konta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w §3.

§7 Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 3. Składanie zamówień przez Klienta na Towary i Produkty cyfrowe znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest:
  • po założeniu Konta zgodnie z instrukcją zawartą w §7 Regulaminu
  • lub bez zakładania Konta, przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 4. W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:
  • Wybrać Towar lub Produkt będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
  • przejść do koszyka i kliknąć „Przejdź do płatności”,
  • wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Towaru, jeśli dotyczy),
  • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności (PayU), zaakceptować Regulamin, wyrazić zgodę na dostarczenie Produktu, w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy (jeśli dotyczy) i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
  • dokonać płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób.
 5. W celu złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy:
  • wybrać Towar lub Produkt cyfrowy będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
  • przejść do koszyka i kliknąć „Przejdź do płatności”,
  • przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Towaru, jeśli dotyczy), oraz zaznaczyć pole “Stworzyć konto?”,
  • przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,
  • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, zaakceptować Regulamin, wyrazić zgodę na dostarczenie Produktu cyfrowego. W okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę,
  • dokonać płatności, w wybrany wcześniej sposób.
 6. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności.
 7. Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.
 8. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa.
 9. Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy, potwierdzenie otrzymania zgody Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy a także kopię treści niniejszego Regulaminu.

§8 Ceny oraz oferowane metody dostawy i płatności

 1. Ceny Towarów, Produktów cyfrowych są określone w ich opisach dostępnych na Stronie internetowej i w Sklepie.
 2. Wszystkie ceny na Stronie internetowej i Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze lub Produkcie cyfrowym w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §8 Regulaminu.
 5. Cena za Produkt cyfrowy lub Konsultacje jest całkowitą kwotą do zapłaty przez Klienta a Klient jest informowany o niej na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy.
 6. W przypadku Towarów, na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży.
 1. Z dostarczeniem Produktu cyfrowego lub nieodpłatnej Usługi cyfrowej nie wiążą się żadne koszty dostawy.
 2. Dostęp do Produktów i nieodpłatnych Usług cyfrowych jest wysyłany Klientowi na podany w zamówieniu adres emailowy.
 3. Klient za swoje zamówienie może zapłacić, wybierając jedną z następujących metod płatności:
 • Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności za Produkty znajdują się w Formularzu zamówienia.
 • Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.

§9 Termin dostarczenia Produktu cyfrowego lub nieodpłatnej Usługi cyfrowej

 1. Sprzedawca Produkt cyfrowy i/lub nieodpłatną Usługę cyfrową dostarcza Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie po zawarciu Umowy. W przypadku, gdy Produkt cyfrowy i/lub Usługa cyfrowa mają być dostarczone w późniejszym terminie, Sprzedawca wyraźnie o tym informuje w opisie Produktu/Usługi cyfrowej na Stronie internetowej lub w Sklepie.
 2. Produkt cyfrowy uważa się za dostarczony w chwili, gdy został udostępniony Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jako załącznik do wiadomości email, którą Sprzedawca wysyła Klientowi po zawarciu Umowy lub jako informacja o danych logowania się do platformy, z której można pobrać Produkt cyfrowy. Nieodpłatną Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient uzyskał do niej dostęp.

§10 Reklamacja
(Odpowiedzialność za niezgodność świadczenia z umową)

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Towar, treść lub Usługę cyfrową zgodne z umową (tzw. rękojmia konsumencka).
 2. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta stwierdzi niezgodność z umową, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną niezgodnością (złożenie reklamacji).
 3. Klient składa reklamację w formie pisemnej lub drogą emailową na adres podany w §3 Regulaminu.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty prawidłowo złożonej reklamacji do Sprzedawcy.
 6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
 7. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).

§11 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, może odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku Towarów termin jest liczony od dnia przekazania Towaru Konsumentowi/Przedsiębiorcy korzystającemu z ochrony konsumenckiej lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik, którego wybrał do dostarczenia Towaru.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:
 • umów o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umów o dostarczanie treści cyfrowych (Produkty cyfrowe), za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął spełnianie świadczenia za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie zawarcia umowy oraz potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy na trwałym nośniku;


W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim punkcie, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.

 1. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać w tym celu z wzoru umieszczonego w załączniku pod niniejszym Regulaminem. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
 4. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszt opakowania i nadania.
 5. Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie treści lub Usługi cyfrowej Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta są zobowiązani zaprzestać korzystania z treści lub Usługi cyfrowej oraz udostępniania ich osobom trzecim.

§12 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 1. W sytuacji, gdyby podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku lub strony nie zdecydowały się na nie, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

 

§13 Prawa autorskie

 1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Produktów cyfrowych i Usług cyfrowych, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji.
 2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów cyfrowych oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby, w tym także prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że nabywca nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim jako własnego produktu lub usługi (odpłatnie lub nieodpłatnie).
 3. Klient zainteresowany szerszym wykorzystaniem ww. treści oraz zakupionych Produktów lub Usług powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje.
 4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.

§14 Dane osobowe i pliki Cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://kingabednarz.pl/polityka-prywatnosci

 

§15 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują z dniem publikacji nowego regulaminu. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Prawa konsumenta, Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023